Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 07.07.2021

Zamandan tasarruf oluşturmak ve hata paylarını ortadan kaldırarak güçlü kontrol mekanizmasını kurmak adına LOGO Mind Budget, bütçe hazırlık programları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bütçe yönetim süreçleri için gerekli hızlandırma ve kolaylaştırmaları sağlamaktadır. Bütçe düzenleme konusunda avantajları sizlere sunmaktadır. Kurumlarda satış, pazarlama ve yatırım özellikleri doğru ve etkin kullanımı ile şekillenmektedir. 

Bütçe yönetimleri ile kolaylık sağlanarak güçlü kontrol mekanizmasına ek olarak veri girişlerinde hata payları azalmaktadır. Bu tasarruflar zaman anlamında da bireylere tasarruf sağlamaktadır. Tutarlı öngörü ve gerekli kararlar için LOGO Mind Budget kullanımında bütçe revizyonu sağlanmış olunur.

 

LOGO Mind Budget Avantajları Nedir?

Tüm avantajların başında bütçe planlamasını sağlaması gelmektedir. Veri girişlerini kolay bir şekilde sağlamak Microsoft Excel uyumlu sistemi ile oldukça mümkündür. Bütçe ödeme planlamaları tek ekran üzerinden kolaylıkla ilerletilebilmektedir. Karmaşık iş ağlarını kolaylaştırması ile zaman ve imkanlardan da tasarruf sağlanabilmektedir. Tüm parametreler esnek bir şekilde ele alınarak değerlendirilebilmektedir. 

 

LOGO Mind Budget ile Bütçeleme

Departman, organizasyon ve şirket bazlı bütçeleme yapılması LOGO Mind Budget ile mümkün olmaktadır. Hesap planı baz alınarak herhangi bir hesap planı içerisinde bütöe mimarisi değerlendirilebilmektedir. Bütçe değerlendirilmesinde hedef ve gerçekleşen değerlerin takibi sağlanarak gerekli kıyaslama seçeneklerinin olması da muhtemel olmaktadır. Ayrıntılar arasında kaybolma, önemli verilerin karışmasını engellemek için işlevsel not alma sistemlerini tercih edebilmektedir. Bütçe takibi ve gerekli iletişim ağını kurabilmek adına açıklayıcı notların kullanımı da LOGO Mind Budget ile mümkün olmaktadır. Önceki dönem bütçelerini ele alarak yeni dönem planlanmasını da sağlayabilmektedir.  Herhangi bir bütçe sınırı yer almaksızın istediğiniz kadar bütçe hazırlayabilmektesiniz. 

Borç vadelerini uzatma ve öteleme anlamına gelen konsolidasyon ile bütçeler arası uyum sağlanabilmektedir. Belirli alanlardaki hesaplanmış ve planlanmış olan bütçeler genel bütçeye konsolide edilebilmektedir. Gelir, gider, alış, bilanço gibi raporlar LOGO Mind Budget ile alınabilmektedir. LOGO Mind İnsight da LOGO Mind Budget ile entegre çalışmakta, iş analitiği alanında da kullanıcılarına etkili çözüm önerileri sunmaktadır.

 

LOGO Ekip Süreci İşlemleri

LOGO Mind Budget ile yapılan işlemler birer ekip işi olmaktadır. Kullanıcılara akış içerisinde gerekli bilgilendirmeleri vererek kolaylıkla işlemlerini ilerleyebileceği arayüzleri sunmaktadır. 

2021 © Ekol Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri