Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 07.07.2021

İşe alım, bordrolama ve performans yönetimi ile ilgili işlemlerde hızlı ve etkin sonuçları sizlere sunan LOGO j-HR ile işlemleriniz süreç boyunca sağlıklı bir şekilde revize edilerek ilerleme gösterecektir. Tek bir merkezden insan kaynakları yönetim akışı sunan LOGO j-HR ile insan kaynakları biriminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmektesiniz.

 

    Sistemlerin bütünleşik ve sistemli bir şekilde ilerleme göstermesi, sistemsel etkileşimlerin sağlanması, işlemlerin uzman ekiplerce ilerleme göstermesi ile pek çok süreç akışı sağlanmaktadır. Hem yerleşik hem de zaman ve mekan sorunlarına çözüm getiren web tabanları ile insan kaynakları işlemlerine hızlı ve verimli bir akış sunmaktadır. 

 

    Neden İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanılmaktadır?

    İnsan kaynakları yönetimi sistemlerin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi, işlemlerin süreç boyunca ilerleme göstermesi ve gelişmesi için büyük hizmetler sunmaktadır. İnsan kaynakları çözümleri ile dijitalleşmeler sistemlerin teknolojiye uyumlu hareket etmesine destek olurken güvenli bir platform aracılığı ile işlemleri gerçekleştirmesine destek olmaktadır. 

 

    LOGO j-HR Neden Tercih Edilir?

    Gelişen ve değişen ihtiyaç ve sistemler ile LOGO j-HR insan kaynakları ihtiyaç ve çözümlerini dijital ortamlara taşımaktadır. Ücret, personel yönetimi konularında destek olarak e-Çözümler ile entegrasyon sağlayarak sağlıklı iş akışı süreçlerini ilerletmek mümkündür. Farklı şirketlerin, işletmelerin iletişim diline hakim olmak adına pek çok şirket üzerinden kullanımı sağlanabilmektedir. Farklı dillerde uygulama ve iletim sağlayabilmektedir. ERP entegrasyonlarını kurarak işletmelerin birbiri ile tek bir merkez üzerinden haberleşmelerine katkı sunmalarına destek olmaktadır. Tek merkezden yönetme zaman anlamında da verimlilik işlemlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Çalışanlar kendilerine ait olan izinlerinin süreç akışlarını da portal üzerinden güncel bir şekilde takip etme imkanlarına sahip olacaklardır. Şirketlerdeki tüm insan kaynaklarının denetim ve yönetimsel ağlarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

 

    İşlem kayıtları sistemli bir şekilde sağlanmaktadır. Güvenli bir ağ içerisinde yer alan tüm bilgiler, personel kayıtları, alacaklı ve giderler bu sistem içerisinde korunmuş olmakta, gerektiğinde de kullanılabilmektedir. Bu sistemler içerisinde çalışanların görüşleri, geri bildirim kayıtları da yer almaktadır. Tüm öneri, istek sorun şikayet gibi kavramların bu sistemler içerisinde yer alması ile etkileşim de kurulmuş olmaktadır. İşletmelerin gelişimi ve değişmesi gereken yönlerine vurgu yapılabilmektedir.

2021 © Ekol Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri