Bekleme Ekranından Çık
Thumbnail
  • 13.11.2021

LOGO Yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger Enterprise gibi ürünlerinde kullanılan MS SQL veritabanında hangi tabloda hangi değerlerin tutulduğu ile ilgili genel bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz.

 

LOGO VERİTABANI (DATABASE) DOKÜMANI

Açıklama / Tablo adı / Logo Veritabanı Tablo İsimleri 

Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST

Alış/Satış koşulları LG_XXX_ASCOND

Araç ihtiyacları LG_XXX_TOOLREQ

Aylık hizmet toplamları LG_XXX_XX_SRVNUMS

Aylık hizmrt alış/satış toplamları LG_XXX_XX_SRVTOT

Banka aylık toplamları LG_XXX_XX_BNTOTFIL

Banka fişleri LG_XXX_XX_BNFICHE

Banka hareketleri LG_XXX_XX_BNFLINE

Banka hesapları LG_XXX_BANKACC

Bankalar LG_XXX_BNCARD

Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları LG_XXX_LNGEXCSETS

Birim setleri LG_XXX_UNITSETF

Birim setleri arası çevrim katsayıları LG_XXX_UNITSETC

Birimler LG_XXX_UNITSETL

Cari hesap aylık toplamları LG_XXX_XX_CLTOTFIL

Cari hesap fişeri LG_XXX_XX_CLFICHE

Cari hesap hareketleri LG_XXX_XX_CLFLINE

Cari hesap istihbarat bilgileri LG_XXX_CLINTEL

Cari hesap kartları LG_XXX_CLCARD

Cari hesap risk tabloları LG_XXX_XX_CLRNUMS

Çalışan grubu LG_XXX_EMPGROUP

Çalışan ihtiyaçları LG_XXX_LABORREQ

Çalışan-Grup ataması LG_XXX_EMGRPASS

Çalışanlar LG_XXX_EMPLOYEE

Çek/Senet bordroları LG_XXX_XX_CSROLL

Çek/Senet hareketleri LG_XXX_XX_CSTRANS

Çek/Senet kartları LG_XXX_XX_CSCARD

Dağıtım şablonları LG_XXX_DISTTEMP

Dağıtım şablonu satırları LG_XXX_DISTLINE

Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) LG_XXX_XX_PERDOC

Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) LG_XXX_XX_FOLDER

Döküman katalog girişi(watermark) LG_XXX_FIRMDOC

Döküman numaralama şablonları L_LDOCNUM

Entegrasyon bağlantı kodları LG_XXX_ACCCODES

Faturalar LG_XXX_XX_INVOICE

Firma dönem bilgileri LG_XXX_XX_TRANSAC

Form boyutları L_CDBTMP

Günlük döviz kurları L_DAILYEXCHANGES

Günlük malzeme ambar toplamları LG_XXX_XX_STINVTOT

Hizmet kartları LG_XXX_SRVCARD

Hizmet kaydı-Birim ataması LG_XXX_SRVUNITA

İndirim/Masraf kartları LG_XXX_DECARDS

İş emirleri LG_XXX_DISPLINE

İş ist.-Özellik ataması LG_XXX_WSATTASG

İş ist.-Özellik değeri ataması LG_XXX_WSATTVAS

İş istasyonları LG_XXX_WORKSTAT

İş istasyonu grupları LG_XXX_WSGRPF

İş istasyonu özellik değerleri LG_XXX_WSCHVAL

İş istasyonu özellikleri LG_XXX_WSCHCODE

İş istasyonu-grup ataması LG_XXX_WSGRPASS

İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş) LG_XXX_PEGGING

Kalite kontrol değerleri LG_XXX_QCLVAL

Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması LG_XXX_QASGN

Kalite kontrol hareketleri LG_XXX_XX_SLQCASGN

Kalite kontrol satırları LG_XXX_QCSLINE

Kalite kontrol setleri LG_XXX_QCSET

Karma koli satırları LG_XXX_STCOMPLN

Kart-Muhasbe kodları LG_XXX_CRDACREF

Kasa aylık toplamları LG_XXX_XX_CSHTOTS

Kasa işlemleri LG_XXX_XX_KSLINES

Kasalar LG_XXX_KSCARD

Kaydedilen rapor filtreleri L_RPFILTSXXX

Kaydedilen rapor tasarımları L_RPLAYS_XXX

Kaynak kullanımları (üretim) LG_XXX_OCCUPATN

Kullanıcılar L_GOUSERS

Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.) L_CAPIDEF

LOG (izleme) kaydı LG_XXX_LOGREP

Maliyet dönem kapama kayıtları LG_XXX_XX_PRDCOST

Malzeme alış/satış aylık toplamları LG_XXX_XX_STINVENS

Malzeme alternatifleri LG_XXX_ITEMSUBS

Malzeme hareketleri LG_XXX_XX_STLINE

Malzeme özellik ataması LG_XXX_CHARASGN

Malzeme seri lot no. Bilgileri LG_XXX_XX_SERILOTN

Malzeme-Ambar bilgileri LG_XXX_INVDEF

Malzeme-Birim ataması LG_XXX_ITMUNITA

Malzeme-Fabrika bilgileri LG_XXX_ITMFACTP

Malzeme-İş ist. bilgileri LG_XXX_ITMWSDEF

Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük) LG_XXX_ITMWSTOT

Malzemeler LG_XXX_ITEMS

Malzeme-Malzeme sınıfı ataması LG_XXX_ITMCLSAS

Malzeme-Özellik değerleri LG_XXX_SELCHVAL

Malzeme-Tedarikçi ataması LG_XXX_SUPPASGN

Malzeme-Ürecetesi ataması LG_XXX_ITMBOMAS

Masraf malzemeleri LG_XXX_EMCENTER

Muhasebe aylık toplamları LG_XXX_XX_EMUHTOT

Muhasebe fişleri LG_XXX_XX_EMFICHE

Muhasebe hareketleri LG_XXX_XX_EMFLINE

Muhasebe hesapları LG_XXX_EMUHACC

Mühendislik değişikliği işlemi LG_XXX_ENGCLINE

Müstahsil faturası LG_XXX_XX_PRODUCER

Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) L_NET

Operasyon ihtiyacları LG_XXX_OPRTREQ

Operasyonlar LG_XXX_OPERTION

Operasyon-Malzeme ilişkisi LG_XXX_LNOPASGN

Operasyon-Özellik ataması LG_XXX_OPATTASG

Öceki operasyon ilişkileri LG_XXX_PRVOPASG

Ödeme plan satırları LG_XXX_PAYLINES

Ödeme planları LG_XXX_PAYPLANS

Ödeme/Tahsilat hareketleri LG_XXX_XX_PAYTRANS

Özel kodlar LG_XXX_SPECODES

Özellik değerleri LG_XXX_CHARVAL

Özellik kodları LG_XXX_CHARCODE

Posta kodları L_POSTCODE

Promosyon kartları LG_XXX_PRCARDS

Reçete-ek ürün ataması LG_XXX_COPRDBOM

Sabit kıymet kayıtları LG_XXX_FAREGIST

Sabit kıymet yıllık kaydı LG_XXX_FAYEAR

Satış elemanı hareketleri LG_XXX_TARGETS

Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi LG_XXX_SLSCLREL

Satış elemanları LG_XXX_SLSMAN

Satış rota satırları LG_XXX_ROUTETRS

Satış yönetim raporları LG_XXX_ROUTE

Seri/Lot hareketleri LG_XXX_XX_SLTRANS

Sevkiyat firmaları L_SHPAGENT

Sevkiyat türleri L_SHPTYPES

Sipariş fişleri LG_XXX_XX_ORFICHE

Sipariş hareketleri LG_XXX_XX_ORFLINE

Stok fişleri LG_XXX_XX_STFICHE

Stok yerleri LG_XXX_LOCATION

Şehirler L_CITY

Ticari işlem grupları L_TRADGRP

Trigger parametreleri LG_XXX_TRGPAR

Ülkeler L_COUNTRY

Üretim emirleri LG_XXX_PRODORD

Üretim rota stırları LG_XXX_RTNGLINE

Üretim rotaları LG_XXX_ROUTING

Ürün reçete revizyonları LG_XXX_BOMREVSN

Ürün reçete satırları LG_XXX_BOMLINE

Ürün reçeteleri LG_XXX_BOMASTER

Sevkiyat Adresleri LG_XXX_SHIPINFO

 

ÇEK SENET HAREKETİ LG_XXX_XX_CSTRANS

STATUS = 1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor

 

BORDRO

Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )

1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)

(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)

(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor

 

Logo Tablo Yapısı

LG_XXX_XX_BNFICHE

Banka fişleri

LG_XXX_XX_BNFLINE

Banka hareketleri

LG_XXX_XX_BNTOTFIL

Banka aylık toplamları

LG_XXX_XX_CLFICHE

Cari hesap fişeri

LG_XXX_XX_CLFLINE

Cari hesap hareketleri

LG_XXX_XX_CLRNUMS

Cari hesap risk tabloları

LG_XXX_XX_CLTOTFIL

Cari hesap aylık toplamları

LG_XXX_XX_CSCARD

Malzeme alış/satış aylık toplamları

LG_XXX_XX_STINVTOT

Günlük malzeme ambar toplamları

LG_XXX_XX_STLINE

Malzeme hareketleri

LG_XXX_XX_TRANSAC

Firma dönem bilgileri

LG_XXX_ACCCODES

Entegrasyon bağlantı kodları

FİRMA TABLOLARI

LG_XXX_ASCOND

Alış/Satış koşulları

LG_XXX_BANKACC

Masraf malzemeleri

LG_XXX_EMGRPASS

Çalışan-Grup ataması

LG_XXX_EMPGROUP

Çalışan grubu

LG_XXX_EMPLOYEE

Çalışanlar

LG_XXX_EMUHACC

Kasalar

LG_XXX_LABORREQ

Çalışan ihtiyaçları

LG_XXX_LNGEXCSETS

Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları

LG_XXX_LNOPASGN

Operasyon-Malzeme ilişkisi

LG_XXX_LOCATION

Stok yerleri

LG_XXX_LOGREP

LOG (izleme) kaydı

LG_XXX_OCCUPATN

Kaynak kullanımları (üretim)

LG_XXX_OPATTASG

Operasyon-Özellik ataması

Karma koli satırları

LG_XXX_SUPPASGN

Malzeme-Tedarikçi ataması

LG_XXX_TARGETS

Satış elemanı hareketleri

LG_XXX_TOOLREQ

Araç ihtiyacları

LG_XXX_TRGPAR

Trigger parametreleri

LG_XXX_UNITSETC

Birim setleri arası çevrim katsayıları

LG_XXX_UNITSETF

Çek/Senet kartları

LG_XXX_XX_CSHTOTS

Kasa aylık toplamları

LG_XXX_XX_CSROLL

Çek/Senet bordroları

LG_XXX_XX_CSTRANS

Çek/Senet hareketleri

LG_XXX_XX_EMFICHE

Malzeme seri lot no. Bilgileri

LG_XXX_XX_SLQCASGN

Kalite kontrol hareketleri

LG_XXX_XX_SLTRANS

Seri/Lot hareketleri

LG_XXX_XX_SRVNUMS

Aylık hizmet toplamları

LG_XXX_XX_SRVTOT

Aylık hizmrt alış/satış toplamları

LG_XXX_XX_STFICHE

Stok fişleri

LG_XXX_XX_STINVENS

Cari hesap kartları

LG_XXX_CLINTEL

Cari hesap istihbarat bilgileri

LG_XXX_COPRDBOM

Reçete-ek ürün ataması

LG_XXX_CRDACREF

Kart-Muhasbe kodları

LG_XXX_DECARDS

İndirim/Masraf kartları

LG_XXX_DISPLINE

İş emirleri

LG_XXX_DISTLINE

Dağıtım şablonu satırları

LG_XXX_DISTTEMP

Dağıtım şablonları

LG_XXX_EMCENTER

LG_XXX_OPERTION

Operasyonlar

LG_XXX_OPRTREQ

Operasyon ihtiyacları

LG_XXX_PAYLINES

Ödeme plan satırları

LG_XXX_PAYPLANS

Ödeme planları

LG_XXX_PEGGING

İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)

LG_XXX_PRCARDS

Promosyon kartları

LG_XXX_PRCLIST

Alış/Satış fiyatları

LG_XXX_PRODORD

Üretim emirleri

Birim setleri

LG_XXX_UNITSETL

Birimler

LG_XXX_WORKSTAT

İş istasyonları

LG_XXX_WSATTASG

İş ist.-Özellik ataması

LG_XXX_WSATTVAS

İş ist.-Özellik değeri ataması

LG_XXX_WSCHCODE

İş istasyonu özellikleri

LG_XXX_WSCHVAL

İş istasyonu özellik değerleri

LG_XXX_WSGRPASS

İş istasyonu-grup ataması

LG_XXX_WSGRPF

Muhasebe fişleri

LG_XXX_XX_EMFLINE

Muhasebe hareketleri

LG_XXX_XX_EMUHTOT

Muhasebe aylık toplamları

LG_XXX_XX_FOLDER

Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)

LG_XXX_XX_INVOICE

Banka hesapları

LG_XXX_BNCARD

Bankalar

LG_XXX_BOMASTER

Ürün reçeteleri

LG_XXX_BOMLINE

Ürün reçete satırları

LG_XXX_BOMREVSN

Ürün reçete revizyonları

LG_XXX_CHARASGN

Malzeme özellik ataması

LG_XXX_CHARCODE

Özellik kodları

LG_XXX_CHARVAL

Özellik değerleri

LG_XXX_CLCARD

Muhasebe hesapları

LG_XXX_ENGCLINE

Mühendislik değişikliği işlemi

LG_XXX_FAREGIST

Sabit kıymet kayıtları

LG_XXX_FAYEAR

Sabit kıymet yıllık kaydı

LG_XXX_FIRMDOC

LG_XXX_PRVOPASG

Öceki operasyon ilişkileri

LG_XXX_QASGN

Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması

LG_XXX_QCLVAL

Kalite kontrol değerleri

LG_XXX_QCSET

Kalite kontrol setleri

LG_XXX_QCSLINE

Kalite kontrol satırları

LG_XXX_ROUTE

Satış yönetim raporları

LG_XXX_ROUTETRS

İş istasyonu grupları

FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR

L_CAPIDEF

Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)

L_CDBTMP

Form boyutları

L_CITY

Şehirler

L_COUNTRY

Ülkeler

L_DAILYEXCHANGES

Günlük döviz kurları

L_GOUSERS

Faturalar

LG_XXX_XX_KSLINES

Kasa işlemleri

LG_XXX_XX_ORFICHE

Sipariş fişleri

LG_XXX_XX_ORFLINE

Sipariş hareketleri

LG_XXX_XX_PAYTRANS

Ödeme/Tahsilat hareketleri

LG_XXX_XX_PERDOC

Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)

LG_XXX_XX_PRDCOST

Maliyet dönem kapama kayıtları

LG_XXX_XX_PRODUCER

Müstahsil faturası

LG_XXX_XX_SERILOTN

Döküman katalog girişi(watermark)

LG_XXX_INVDEF

Malzeme-Ambar bilgileri

LG_XXX_ITEMS

Malzemeler

LG_XXX_ITEMSUBS

Malzeme alternatifleri

LG_XXX_ITMBOMAS

Malzeme-Ürecetesi ataması

LG_XXX_ITMCLSAS

Malzeme-Malzeme sınıfı ataması

LG_XXX_ITMFACTP

Malzeme-Fabrika bilgileri

LG_XXX_ITMUNITA

Malzeme-Birim ataması

LG_XXX_ITMWSDEF

Malzeme-İş ist. bilgileri

LG_XXX_ITMWSTOT

Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)

LG_XXX_KSCARD

Satış rota satırları

LG_XXX_ROUTING

Üretim rotaları

LG_XXX_RTNGLINE

Üretim rota stırları

LG_XXX_SELCHVAL

Malzeme-Özellik değerleri

LG_XXX_SLSCLREL

Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi

LG_XXX_SLSMAN

Satış elemanları

LG_XXX_SPECODES

Özel kodlar

LG_XXX_SRVCARD

Hizmet kartları

LG_XXX_SRVUNITA

Hizmet kaydı-Birim ataması

LG_XXX_STCOMPLN

Kullanıcılar

L_LDOCNUM

Döküman numaralama şablonları

L_NET

Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)

L_POSTCODE

Posta kodları

L_RPFILTSXXX

Kaydedilen rapor filtreleri

L_RPLAYS_XXX

Kaydedilen rapor tasarımları

L_SHPAGENT

Sevkiyat firmaları

L_SHPTYPES

Sevkiyat türleri

L_TRADGRP

Ticari işlem grupları

2021 © Ekol Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri